Maldakal Temple

Sriram Sir With Prof.Sivarama Krishna
Sriram Sir In Chennai